Klachten?

Als u niet tevreden bent over het consult of de behandeling kunt u contact met mij opnemen. Als we er samen niet uit komen kunt u een klachtbrief indienen bij het College van Beroep. Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. Voor zorgverleners in de complementaire en alternatieve zorg gebeurt de registratie hiervoor door de Stichting Zorggeschil. Adres: Postbus 24018, 3502 MA  Utrecht. Telefoon: 06-12583075 (ambtelijk secretaris) 9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr). Meer informatie: www.zorggeschil.nl

U kunt ook de klachtenfolder Zorggeschil bekijken.