Klachten?

Als u niet tevreden bent over het consult of de behandeling kunt u contact met mij opnemen. Als we er samen niet uit komen kunt u een klachtbrief indienen bij het College van Beroep. Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. Voor zorgverleners in de complementaire en alternatieve zorg gebeurt de registratie hiervoor door de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG).

Meer informatie: SCAG.

U kunt ook klachtenfolder SCAG bekijken.