Ontstoren

Ontstoren verwijst naar een vorm van homeopathie die tot doel heeft om verstoringen in de gezondheid, veroorzaakt door vaccinaties, geneesmiddelen of gifstoffen, te herstellen. Dit proces kan op drie verschillende manieren worden toegepast:

Constitutiebehandeling

Als de bijwerkingen van vaccinaties relatief mild zijn, of als u in het algemeen uw weerstand wilt versterken, kan een constitutiebehandeling worden overwogen. Hierbij krijgt u een of meerdere homeopathische middelen die specifiek passen bij uw persoonlijke kenmerken, en deze zijn niet direct gericht op de vaccinaties zelf.

Behandeling op basis van klachten

Homeopaten kunnen uw klachten na vaccinatie in overweging nemen en homeopathische middelen voorschrijven die hiermee overeenkomen. Dit kan helpen om het immuunsysteem en de algehele gezondheid te herstellen.

Vaccinatie-ontstoring

Als de klachten na vaccinatie ernstig zijn, of als de bovengenoemde behandelingen niet effectief zijn, kan worden overwogen om de vaccinaties te ontstoren. Bij vaccinatie-ontstoring wordt een homeopathische verdunning van het gebruikte vaccin, bekend als een vaccinatienosode, ingezet. In principe kan voor elk vaccin een passende vaccinatienosode worden gemaakt. Door het geleidelijk innemen van de vaccinatienosode in toenemende sterktes, kan het lichaam worden ondersteund bij het neutraliseren van mogelijke nadelige effecten van de vaccinatie. De duur van dit proces varieert van één tot meerdere weken, afhankelijk van de ernst van de klachten veroorzaakt door de vaccinatie. Het is belangrijk op te merken dat het ontstoren geen afbreuk doet aan de effectiviteit van het vaccin, namelijk het opbouwen van antistoffen tegen de ziekteverwekker in het vaccin. Deze ontstoringsprocedure kan op elke leeftijd worden toegepast.